fbpx
x
Мени

Мониторинг на Акциски План за локална стратегија на Општина Струмица за соработка со граѓански сектор

Контакт: Ленче Јанакиева Цицимова 078/213-206

Локација: Струмица

Настанот е подготвен од: Ленче Јанакиева Цицимова и Катерина Аџи-Скерлева
Мониторинг тим е: Никица Далакчиева, Васка Ташева, Живка Иванова, Бети Палазова.
Изработката на овој извештај финансиски е подржан од Фондацијата Отворено Општество - Македонија.