fbpx
x
Мени

Истражувачки семинар на темаНачини на финансирање на студии – препреки и можности кон поквалитетно образование

Настанот е дел од серијата предвидени семинар на социо-економски теми. Овој пат ке се дискутира на
тема: Начини на финансирање на студии - препреки и можности кон поквалитетно образование

Ке се обидеме да дадеме одговор на прашањата :
Дали финансиската писменост може да влијае врз намалувањето на функционалната неписменост?

Колку изнесува опортунитетниот трошок на еден студент кој студира во Македонија?

Како може да се подигне квалитетот на студии, ако примателите на образованието директно учествуваат во плаќањето на студиите?