fbpx
x
Мени

Истражувачки семинар на тема Редистрибуција на ДДВ кон општини

Контакт: 078-216-210 6166-550

Локација: Канцеларија на АЕИ, бул. Партизански одреди бр.17/4/2

Темата на истражувачкиот семинар е Редистрибуција на ДДВ кон општини . Презентерот ќе се фокусира на прелиминарните истражувања кои ппокажуваат дека општините со поголема бројност на население имаат поголем процентуален раст на средства добиени од распределба на ДДВ, додека помалите општини имале раст од околу 3-4%. Низ годините овој диспаритет се зголемува и потребна е корекција на формулата  за распределба на ДДВ со што помалите по бројност општини би имале еднаков третман при распределбата на средствата од ДДВ.