fbpx
x
Мени

Истражувачки семинар на тема Феминизација на сиромаштијата

Контакт: info@aer.mk ; 078-216-210

Локација: бул.Партизански одреди бр.17/4/2

Настанот е дел од предвидените 18 истражувачки семинари со социо-економска тематика.
Родовата нееднаквост и родовите разлики помеѓу жените и мажите се важни фактори во социо-економската исклученост на жената и феминизацијата на сиромаштијата. Истражувањето се осврнува на економската криза во 2007-2008 и мерките за штедење кои првенствено се воведуваат во тнр.женски сектори, родовата сегрегација во професиите и образованието. Посебен дел се однесува на пристапот на способности (capability approach) како алтернативен пристап кој се фокусира на доброто на индивидуата и социјалните промени во општеството истовремено ќе биде елаборирана и феминистичката економија напрема глобализацијата и неолиберализмот.