fbpx
x
Мени

Истражувачки семинар Диспаритети во регионалниот развој во Македонија

Овој пат ќе се дискутира на тема "Диспаритетите  во регионалниот развој во Македонија" фокусот ќе биде ставен на високите диспаритети во регионалниот развој во Македонија, потребата од донесувањето на Законот за рамномерен регионален развој со цел намалување на диспаритетите и поттикнување на рамномерен развој на планските региони.