fbpx
x
Мени

Дискусија/презентација на првични наоди од cost-benefit анализата од воведувањето на електронски услуги за граѓаните

Локација: ЦУП-Скопје