fbpx
x
Мени

Чекор по чекор до САМОДОВЕРБА

Тренинг за стекнување на поголема САМОДОВЕРБА низ континуиран персонален и емоционален развој.
Тренингот се реализира низ тематски работилнинци
Метод: интерактивен и искуствен во група од 10 - 14 учесници според интегративните методи на Гешталт
Теми на работилници:
1. Разговор со себе - грижа за себе
2. Јас и Ти – комуникација со другите
3. Справување со емоционалните потреби
4. Чекори до самодоверба
5. Што со стравовите?
6. Срам и ранливост
7. Патот до целта
8. Изрази ја љубовта!
Времетраење: 8 работилници + 4 ритмичко-телесни. Вкупно 12
Учесниците стекнуваат животни вештини и стануваат свесни за промените во себе. СЕРТИФИКАТ за животни вештини
Тренингот го спроведуваат професионалци-психотерапевти со долгогодишно искуство, м-рСнежана Андреева/Лидија Попчева