fbpx
x
Мени

БУВЕРО-Ромски медиумски тренинг програм

Контакт: Ирфан Мартез: martez@nationalromacentrum.org

Локација: Етно Село, Куманово

Фондацијата Ромедиа и Национален ромски центар – Куманово преку програмата Европа за
граѓаните, објавуваат конкурс за граѓански тренинг за новинарство со користење на нова
иновативна дигитална технологија. Програмата е за ромски девојки на возраст од 18-26 години
од Македонија, Бугарија, Црна гора, Србија и Косово.