fbpx
x
Мени

За тимот

Тимот на Цивика мобилитас е мешан, составен од меѓународни и од домашни професионалци кои имаат повеќегодишно искуство во граѓанското организирање. Покрај постоечките, за потребите на програмата се ангажираат и други домашни или меѓународни експерти.

 

Меѓународни членови

Домашни членови, МЦМС

Свен Вејен Хиндкјаер
Меѓународен програмски директор, НИРАСАна Сесили Варнилд Јоргенсен
Меѓународен програмски раководител, НИРАС

Лоте Клинте
Меѓународен раководител задолжен за осигурување на квалитет и проверка, НИРАС

Аке Сахлин
Меѓународен член задолжен за осигурување на квалитет, СИПУ

Гите Кетнер
Меѓународен контролор на финансии, НИРАС

Петруш Тоинес
Меѓународен лидер на тимот, НИРАС

Сајмон Форестер
Клучен експерт за фасилитација, НИРАС

Ана Василаче
Клучен експерт за менторство, СИПУ

Александар Кржаловски
Национален лидер на тимот

Емина Нурединоска
Заменик на националниот лидер на тимот

Даниела Стојанова
Координатор на програмата

Валентина Чичева
Национален координатор за институционални грантови

Гонце Јаковлеска
Национален координатор за информации и комуникација

Борис Ристовски
Соработник за интернет и нови медиуми, МЦМС

Дарко Димов
Национален координатор за акциски грантови

Сара Мустафа
Национален координатор за мали грантови

Адил Бакиу
Соработник за хелпдеск и ад хок грантови

Моника Божиновска
Соработник за форуми, обуки и истражувања

Александра Сиљановска
Помлад соработник за информации и комуникации

Милка Божиновска – Миова
Национален контролор на финансии

Борче Јакимовски
Соработник за администрација и финансии