x
Мени
Младински културен центар ‒ Битола (МКЦ ‒ Битола) е младинска, непрофитна, граѓанска организација. Во долгиот и континуиран развој на центарот е вложена голема енергија и многу ресурси за ефективно функционирање во полето на развој на културните, младинските и волонтерските програми.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Младински културен центар - Битола
Youth Cultural Center – Bitola
здружение
Цар Самоил 29, 7000 Битола
Битола
Пелагониски регион

Мери Нашоку,
Програмски директор
0038947233020
0038975468651
meri@mkcbt.org.mk

+389 47 233 020
Сашо Додовски (директор) и Златко Талевски (извршен директор)
4002999138826
5336392

Визија
Развиено демократско општество во кое младите се носители на прогресот.
Мисија
Обединување и развој на креативните потенцијали на младите и поттикнување на граѓанскиот активизам.
МКЦ – Битола води и координира проекти и програми поврзувајќи ги младите преку вклучување во настани кои ги истакнуваат нивните потенцијали во областа на волонтерството, неформалното образование, културата, уметноста и граѓанските иницијативи.

1999
Култура
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)
Млади и студенти
МКЦ – Битола
YCC - Bitola
Цар Самоил 29, 7000 Битола
+389 47 203 925
200
50
2015
9