x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Здружение Организација на жените на општина Свети Николе
Organization of women of municipality of Sveti Nikole
Здружение
ул. Ленинова бр.1-1/4, Свети Николе
Свети Николе
Вардарски регион

Даниела Панева, претседателка, paneva_d@yahoo.com
Јасмина Трајчева, координаторка на извршна канцеларија, jasmin.traj@gmail.com
t_alexandra21@yahoo.com
g.rahela@yahoo.com
dacevaaneta@yahoo.com

032444620; 032440032;
Даниела Панева, претседателка
4025990100834
4233859

ОЖОСВН е здружение на граѓани формирано врз основа на слободно здружување на граѓаните за остварување на нивните интереси и превземање на активности за подобрување на целокупната состојба пред се на жените во општеството, но и на децата и младите. Организацијата е продолжување на поранешното женско движење на локално ниво и во Македонија и од декември 1990 година дејствува како независна организација. Како невладина, непартиска и непрофитна Организација генерално работи на локално и национално ниво, но реализира или учествува и во интернационални проекти. Организацијата во руралните средини има женски активи со цел полесно стапување во контакт со целните групи при реализирање на предвидените активности и проекти. Во организацијата членуваат околу 500 членови, од кои 30 се активни волонтери/ки и се вклучени во реализација на тековни активности и проекти. Членовите на Организацијата се со различен образовен профил и стручна подготовка. Целна група со која работи организацијата се жени, деца и млади, но и општа популација.

1990
Демократија, Деца, млади и студенти, Друго, Здравје и здравствена заштита, Култура, Меѓуетнички односи, Развој на граѓанско општество, Родови прашања, Толеранција, Човекови права
Друго
Општа јавност (сите граѓани), Деца, Жени, Лица со болести, Други маргинализирани групи, Друго
ОЖОСВН
OWMSVN
ул. Ленинова бр.1-1/4, Свети Николе
032444620
Локално / Општинско, Регионално (во рамките на РМ), Национално (Македонија), Регионално (на Балканот), Европско (ЕУ и/ или пошироко), Меѓународно
300
30
8
2
1630593
Институционални грантови