x
Мени
Формиран во 1994 г. Oд 1999 г. Центарот станува независна невладина институција, активна во областа на културата, регионалната соработка, едукацијата и градењето капацитети.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Установа Центар за современи уметности Скопје
Contemporary Art Center Skopje
Културна установа
Булевар Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка лам/А, кат1/10 Скопје
Чаир
Скопски регион

Анита Ивковиќ. директор, 078 346 804, anita@scca.org.mk
Никола Писарев, програмски менаџер, 070 270 064, nikola@scca.org.mk

02 3 133 541
Анита Ивковиќ, директор
4030999370781
5323045

Визијата на Културна установа Центар за современи уметности е да биде само-одржлива организација која ќе ги обедини професионалците и младите сили и ќе овозможи развој на уметничката сцена во земјата и во регионот, преку поддршка на уметнички проекти, комплементарни програми за обука во полето на современите уметности, истражувања и; да го дигитализира културното наследство на Македонија; да учествува во процесот на децентрализација на земјата; да стане регионален лидер во промовирањето на уметностите, да биде регионален центар за размена на информации на независната културна сцена; преку програмата за рурален развој да ја промовира културата во руралните заедници во Македонија и регионот.

Установа “Центар за современи уметности” - Скопје во текот на своето работење настојува да ги следи потребите на заедницата на уметници и прави обиди да одговори на тие потреби. Центарот се определи, во истиот дух, за поттикнување на специфичните начини на уметничко делување како и помагање на младите ликовни кадри, сметајќи дека така отвора нов фронт за развој на идеи во уметноста.

1994
Демократија, Култура, Меѓуетнички односи, Развој на граѓанско општество
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Друго
Општа јавност (сите граѓани), Граѓански организации, Етнички заедници, Млади и студенти, Рурално население
ЦСУ
CAC
Contemporary Art Center Skopje
Булевар Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка лам/А, кат1/10 Скопје
02 3 133 541
Локално / Општинско, Регионално (во рамките на РМ), Национално (Македонија), Регионално (на Балканот)
9
2
Акциски грантови