x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Здрузение за хуманитарни цели ХАЈАТ
Association for humanitarian purposes HAYAT
NVO
ul marsal tito 120
Кичево
Југозападен регион

KANZOSKI GJULGJAN
070 321 400
iks.balkan@gmail.com

+389 45 223 489 / +389 72 223 489
NUREDIN SULEJMANOSKI
4012013508693
6859801

unapreduvanje na etnickite zaednici resavanje na nedorazbiranje jaknenje na zenite i mladite zastita na zivotnata sredina

2000
Антикорупција, Владеење на правото, Возрасни, Вработување, Демократија, Деца, млади и студенти, Децентрализација, Добро владеење, Животна средина и природни ресурси, Заштита на потрошувачите, Здравје и здравствена заштита, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Лица со посебни потреби, Меѓуетнички односи, Миграција, Образование, наука и истражување, Отчетност, Развој на граѓанско општество, Родови прашања, Толеранција, Транспарентност, Човекови права
Градење инфраструктура, Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување, Раководење, Социјално-хуманитарна поддршка, Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови), Друго
Општа јавност (сите граѓани), Банки и претпријатија (деловен сектор), Бегалци, Граѓански организации, Деца, Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Етнички заедници, Жени, Корисници на дрога, Лица со болести, Лица со посебни потреби, Медиуми, Млади и студенти, Невработени, Претприемачи, Образовни институции, Општини/единици на локална самоуправа, Рурално население, Сиромашни лица, Стари лица, Други маргинализирани групи
HAYAT
HAYAT
YARDIMLASMA DERNEGI
MARSAL TITO 120
045 223 489
Локално / Општинско, Регионално (во рамките на РМ), Национално (Македонија), Регионално (на Балканот), Европско (ЕУ и/ или пошироко), Меѓународно

NMSM

143
33
3
2