x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

14/06/2017
Здружение на граѓани Гласно Штип
Civic organization Laud Shtip
Здружение на граѓани
Стојан Милевски 12 /Борис Кидрич бб Штип
Штип

Горан Трајков Председател на здружението 078250899
glasno2017@hotmeil.com , gorantrajkov2010@live.com

078250899
Горан Трајков Председател
4029017519142
7186371

Здружение на граѓани Гласно од Штип од Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и поради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економкси развој во и на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.
Взија
,Граѓаните се здружени во Здружението поради остварување на поширок заеднички интерес.
Мисијата на здружението е: Да биде лидер во промовирање и охрабрување на граѓаните работници во текстилната и кожарската и останатите од тивко мнозинство да преминат во Гласно се со цел надминаување на децениските проблеми .

2017
Владеење на правото, Возрасни, Демократија, Добро владеење, Друго, Здравје и здравствена заштита, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Развој на граѓанско општество, Транспарентност
Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Други маргинализирани групи
ЗгГласно