x
Мени
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Феријален центар Велес
vacation center -Veles
здружение
Богдан Каракостев бр 11, 1400 Велес
Велес

Томе Трајков-претседател

0038978867327
Томе Трајков-претседател
4004999115918
5113580

Следејки ја традицијата на феријалното организирање во Велес и пошироко ,но адаптирајки се на нови услови
Феријалниот центар Велес го реактивира своето делување на полето на туризмот, алтернативниот туризам и осмислување на слободното време на младите.Воедно
ФЦ Велес ги става културните ресурси во склоп на економски развој

1950
Возрасни, Деца, млади и студенти, Друго, Животна средина и природни ресурси, Заштита на потрошувачите, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Миграција, Развој на граѓанско општество, Толеранција
Градење инфраструктура, Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)
Општа јавност (сите граѓани)