x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

12/01/2018
ДРЕН - Здружение на студентите на Шумарски факултет во Скопје
DREN - Forestry Students' Association at the Faculty of Forestry in Skopje
невладина студентска организација
ул. 16 Македонска бригада бр.1, 1000 Скопје
Гази Баба

Ѓорѓи Вивков,
Претседател
ДРЕН - Здружение на студенти на Шумарски факултет Скопје
(+389)078996846
Е-пошта:
gorgivivkov@hotmail.com

(02) 3135 033, л.143
Ѓорѓи Вивков,
528937
0207993450050

ДРЕН е неполитичка, невладина, непрофитна и независна студентска организација

Основни дејности на ДРЕН се:
– Поттикнување на активности кај студентите од шумарство, пејзажно дизајнирање и екоинженеринг и екоменаџмент.
– Обезбедување и дистрибуција на информации до студентите од областите на шумарство, пејзажно дизајнирање и екоинженеринг и екоменаџмент,
– Претставување на нивните професионални интереси на меѓународен план, како и размена на студенти преку меѓународна соработка со сродни факултети и стручни невладини организации.
Во ДРЕН може да членуваат студенти и од други факултети и универзитети, без разлика на нивната родова или етничка припадност.
Членовите на ДРЕН се успешни студенти, со висок просек на студии, постдипломци (на Шумарскиот факултет во Скопје и надвор од земјава). Голем дел од поранешните членови сега се вработени во престижни институции и организации (Шумарски факултет во Скопје, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ЈП Македонски шуми, ЈП Паркови и зеленило, национални паркови, FAO, SNV и др.).
ДРЕН е членка на Меѓународната организација на студенти од шумарството (IFSA).

Од своето основање до денес, Здружението има остварено повеќе проекти, размени на студенти и активно учество на меѓународни натпревари, организација на планинарски научно-едукативни тури, учество и организација на еколошки акции и пошумувања, научно-едукативни презентации од област на животната средина, учество на годишни средби на еколошки здруженија на граѓани, соработка со министерства, национални паркови и јавни претпријатија, како и реализација на национални и меѓународни проекти.

1999
Деца, млади и студенти, Животна средина и природни ресурси, Образование, наука и истражување
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Истражување
Млади и студенти
ДРЕН