x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

21/02/2017
Центар за сигурносни студии и развој
Centar for Security Studies and Development
Здружение за демократија
Маршал Тито, 210
Теарце

Блерим Абедини, , Заменик(Ко-основач)
тел. 070845756
blerimabedini@gmail.com

-
Селим Ибраими, Основач
4079015501499
7025173

Нашиот центар гледа на безбедност, интеграција и развој, како клучни компоненти на стабилна демократија и граѓанско општество. Преку нашите програми, проекти, предлози, работилници, извештаи и анализи, CSSD забележува трендови за безбедност и трансформации со карактеристики кои се важни императиви за регионот. Ние сме организација за студии и развој со непартиски и не идеолошка ориентација. Нашите експерти предвидуваат меѓународните односи со единствена методологија. Преку факти, центар за безбедносни студии и развој CSSD, објавува најсигурни научни информации за развојот на настаните во регионот.

2015
Демократија, Животна средина и природни ресурси, Информации, комуникации и медиуми, Меѓуетнички односи, Миграција, Образование, наука и истражување, Човекови права
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Истражување, Друго
Бегалци, Државни и јавни институции и/или службеници, Медиуми, Општини/единици на локална самоуправа
ЦССР