x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Црвен крст на Република Македонија
Macedonian Red Cross
Хуманитарна организација
бул. Кочо Рацин бр. 13
Центар
Вардарски регион

Илија Пренџов
071268008
itpodrska@redcross.org.mk

00 389 02 311 43 55
Саит Саити - Генерален секретар
123
123

Црвен крст на Република Македонија е хуманитарна организација која работи на спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравјето, унапредување на социјалната состојба, обезбедувајќи почит и достоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи и катастрофи, го промовира меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности, поттикнува доброволно ангажирање и постојана подготвеност за давање помош, како и универзално чувство за солидарност и хуманост.

1945
Здравје и здравствена заштита, Лица со посебни потреби, Миграција
Социјално-хуманитарна поддршка
Општа јавност (сите граѓани), Бегалци, Граѓански организации, Деца
ЦКРМ