x
Мени
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

18/02/2017
ГРАЃАНСКА АЛИЈАНСА ЗА РАЗВОЈ
CIVIL ALLIANCE FOR DEVELOPMENT
Невладина организација
Браќа Миладинови 404/3-9
Тетово

Дрилон Салиу- Координатор
+38976303400
drilonsaliu.ds@gmail.com

+38976303400 +38944356165
Бујар Синани
4028016528141
7100752

Граѓанската Алијанса за Развој е организација што произлезе од разните предизвици на младите во Полошкиот регион.

Нашата визија е да се создадат можности за младите да се чувствуваат вклучени и инвестирани во нивната заедница. Во ова смисла, нашата организација ќе се залага на зголемување на свеста за вредностите на правдата и на демократско општество која е отворена и ги прифаќа сите.
Нашиот фокус е на градење вештини кај младите за вработување, но и преку нивен ангажман до градење на општа свест,подобро владеење, владеење на правото, толеранција и транспарентност, исто така,промоција и заштита на човековите права преку континуирана едукација на младите, подобрување на условите за работа и сите други слободи и права гарантирани со Уставот на Република Македонија.

Граѓанската Алијанса за Развој има седиште во СЕЕУ- Кампус, Тетово (ТеchPark), преку нашите собири, дебати, акции, информативни сесии и со акцесот на Центарот за Кариера до сите студенти во СЕЕУ, но и со нашата соработка со Тетовскиот Универзитет и други локални портали и национални медиуми имаме пристап до илјадници млади и сите други граѓани во Република Македонија, и преку нашите регионални европски партнери, со обуки на нашите млади членови во меѓународни обуки, конференции нашата организација, иако нова, се брендира како една од највлијателните кај младите во Полошкиот регион.

2015
Вработување, Демократија, Деца, млади и студенти, Животна средина и природни ресурси, Култура, Меѓуетнички односи, Човекови права
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Општа јавност (сите граѓани), Граѓански организации, Невработени, Претприемачи, Општини/единици на локална самоуправа
ГАР