x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

07/04/2018
Центар за Локална Демократија
Center for Local Democracy
Невладина организација
с.Рашче, Ул.1 Бр.26
Сарај

Африм Таналари, управител, 076336556, atanallari@hotmail.com

076336556
Африм Таналари
4075018505139
1204981450009

Организацијата "Центар за Локална Демократија" (ЦЛД), има за цел да ја промовира локалната демократија во различни заедници, да ја зајакне и да ги вклучи граѓаните во разни активности и иницијативи кои придонесуваат за подигнување на свеста на граѓаните за општеството во различни сфери.

2018
Демократија
Демократија
Информирање (на пр. градење свест)
Етнички заедници
ЦЛД