x
Мени

Ресурси

Перцепции за семејното насилство-фокус на насилството врз жените во Општина Куманово

Не говор на омраза

Најнови информации

Трговија со луѓе

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струмица за соработка со граѓанскиот сектор

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво

ФИЛМ Младинска размена ДЕБАР-ИФС – ПЕТРИЧ

Културно-историски водич низ регионот Дешат

Едукативно предавање за националните знамиња на државите во Азија

Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола

Патеки во младинската работа

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските буџети

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво и нивнат

Телевизиска емисија во склоп на проектот ,,Потребите на граѓанинот на прво место”

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

TË PASTREHËT RRETH NE: publik fshehur potencial

The working conditions in the German transnational company “Dräxlmaier” in Kavadarci, Macedonia

Локален Акциски план за економско јакнење на жените од Општина Битола 2016-2017 година

Жени и синдикати: Застапеност и работнички права во Република Македонија

Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално

Социјално претприемништво – Втора шанса за социјалните политики

Индекс на активна транспарентност 2017

Истражување на пазарот на труд ПРОФИЛ НА МЛАДИ НЕВРАБОТЕНИ РОМИ ОД СКОПЈЕ, БИТОЛА, КОЧАНИ И ТЕТОВО

Прирачникот за јавниот интерес во новинарството

Nurturing social enterprises in active labour market policies framework for inclusive local growth in Macedonia

Перцепција на Граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското општество во Македонија

ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЗА ПОДОБАР РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Младите помеѓу политичката дихотомија (со арт експресија) за надминување на говорот на омраза

Водич за саморегулација во медиумите – Сите прашања и одговори

Прирачник за етичко известување на медиумите во Македонија и Европската унија