x
Мени

Ресурси

TRANSPARENCA E BUXHETEVE TË KOMUNAVE

Честитка

Анализа на состојбата со установите за сместување на деца во ризик и на деца во судир со законот на РМ

Прирачник за граѓански организации

ВОДИЧ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈАТА  ЗА РОДОВО БАЗИРАНО  НАСИЛСТВО ЗА НОВИНАРИ И  МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ 

Промоција на ЦКРМ

Истражување

Коментар

Учебник за граѓански и политички слободи и права

Fare / Football people – Action week

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

Реформата во МРТ мора да биде поддржана со многу повеќе пари

Препораки за зголемување на интегритетот и професионалноста на онлајн медиумите

Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија

Репрезентација: Празни дупки за полни стомаци

Може владини пари за граѓанскиот сектор, но под јасни услови

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (ВТОР ДЕЛ): КАФЕАНСКИТЕ ФАКТУРИ СЕ КРИЈАТ КАКО ДА СЕ ДРЖАВНА ТАЈНА

Репрезентација: Празни дупки за полни стомаци

Државните институции плаќале парно поскапо и за 10 пати

Промотивен настан-Кампања Мрдни со прст

Измени за правен систем без дискриминација

Гостување во „Bijandipe“ – Ромска редакција на МТВ

Видео за Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Ракот најмногу убива во Свети Николе

Каталог на здруженија на граѓани од општина Кичево

Анализа – проценка на главните политики за Роми

1 Billion rising

Перцепции за семејното насилство-фокус на насилството врз жените во Општина Куманово

Не говор на омраза

Најнови информации