x
Мени

Вести од грантистите

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

ДЕПОНИИ ШТО ТРУЈАТ

Напишано од: Birc

Објавено: 20/08/2017

Автор: Џумадије Ибрахими     Според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање во Македонија постојат 54 депонии на локално ниво. Но, ниту една од нив со исклучок на депонијата ”Дрисла” во Скопје не ги исполнува европските стандарди за собирање на отпадоците. Постојат и стотици други депонии т.н. диви, кои функционираат надвор од […]

Теренска посета на претставници на Цивика Мобилитас програмата во Североисточниот регион

Напишано од: Ruralna

Објавено: 19/08/2017

Рурална Коалиција, како корисник на акциски грант во рамките на програмата на Цивика Мобилитас во текот на вчерашниот ден (18.08.2017) беше посетена од страна на претставникот на Цивика Мобилитас г-динот Petrus Theunisz и претставниците на МЦМС како организација која што ја имплементира оваа програма. Во рамките на теренската посета на организацијата беше одржан состанок со […]

Кампања и обуки за младинска медиумска писменост

Напишано од: Младински образовен форум - МОФ

Објавено: 10/08/2017

Радио МОФ и Националниот младински совет на Македонија го започнуваат проектот „Младинска медиумска писменост“ со цел да се подигне свеста кај младите учесници за критичко размислување, за аналитичен пристап кон информациите кои ги добиваат од медиумите и способност за евалуација на содржината.

Завршен настан на проектот: Создавање можности за вработување на младите од руралните средини

Напишано од: Центар за економски анализи Скопје

Објавено: 09/08/2017

На 8/8/2017 година во Куманово се одржа Завршен настан на проектот на кои беа дискутирани наодите, целокупните постигнувања, отворените прашања за општествено вклучување на младите преку пазарот на труд од СИП регионот. Присутните на средбата преку координаторите на проектот од ЦЕА и ФФРМ се запознаа со анализите и наодите како и постигнувањата во изминатиот период. Исто […]

ПВР во сенка: Отворен повик за експерт за стратешко планирањ

Напишано од: Центар за економски анализи Скопје

Објавено: 08/08/2017

Повик за консултантски услуги за експерт за планирање на стратегија за развој на мрежа во рамки на проектот „Проценка на влијанието од регулативата во сенка : Промовирање на креирање на политики базирани на докази“ . Со проектните активности во периодот јануари 2017 – декември 2019 ќе се анализира како се спроведува процесот на проценка на […]

ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПУШЕЊЕТО КАЈ МЛАДИТЕ РОМИ ОД СКОПЈЕ

Напишано од: Центар за економски анализи Скопје

Објавено: 07/08/2017

Практикантите во рамките на работниот клуб во ЦЕА кој е дел од проектот Вработување на млади Роми прават истражување за  ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПУШЕЊЕТО КАЈ МЛАДИТЕ РОМИ ОД СКОПЈЕ  Познато е дека пушењето на цигари претставува една од најважните ризик-фактори за нарушување на здравјето на поголемиот дел од популацијата. Не е познато колкав процент од […]

Барање за прибирање на понуди (за организирање камп)

Напишано од: NRC

Објавено: 31/07/2017

Барање за прибирање на понуди (за организирање камп) was first posted on July 31, 2017 at 8:34 am.©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com

Трета средба со новинари во општина Битола во рамките на проектот Делуваме. Локално.Заедно.

Напишано од: NRC

Објавено: 28/07/2017

Промовирање на целите на проектот и резултатите од проектните активности На 26.07.2017 година во хотел Театар, Битола се одржа трета средба со новинари во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно. на која присуствуваа локални медиуми и претставници од граѓански здруженија. Проектниот менаџер во изјавата за медиумите го претстави проектот, целите и активностите кои се имплементираат во соработка […]

Завршна конференција – Зајакнување на партиципативната демократија

Напишано од: Фондација за развој на локалната заедница Штип

Објавено: 27/07/2017

На 13.07.2017 година во х.Елит Плаза во Скопје се одржа Завршната конференција од проектот „Зајакнување на партиципативната демократија“. На конференцијата беа презентирани резултатите од проектот, како и подготвените препораки за подобрување на граѓанското учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво. Невенка Лонгурова Гирова, извршен директор на Фондацијата за развој на локалната заедница – […]

Промоција на док.филмови од кампот „ Буверо 2016“

Напишано од: NRC

Објавено: 26/07/2017

Промоција на док.филмови од кампот „ Буверо 2016“ was first posted on July 26, 2017 at 8:25 am.©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com

1 2 3 23