x
Мени

Музиката ги развесели, граѓанските организации ги активираа посетителите на Д Фестивал

Голема раздвиженост во делот од кампот на Д Фестивал, каде што беа сместени тендите со претставниците на граѓанските организации, од 14 до 16 јули 2017. Цивика мобилитас веќе трета година по ред го поддржува учеството на граѓанските организации на фестивалот, а оваа година и со мал акциски грант.

Вести од грантисти

ДЕПОНИИ ШТО ТРУЈАТ

Автор: Џумадије Ибрахими     Според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање во Македонија постојат 54 депонии на локално ниво. Но, ниту една од нив со исклучок на депонијата ”Дрисла” во Скопје не ги исполнува европските стандарди за собирање на отпадоците. Постојат и стотици други депонии т.н. диви, кои функционираат надвор од […]