x
Мени

Дали знаеме какви општествени промени предизвикуваме?

„Вие доаѓате од различни организации и допирате до комплетно различни целни групи. На различен начин зборувате за вашата организација со пријател, со донатор или со претставник на владина институција.“ Со ова, Сајмон Форестер, меѓународниот експерт на Цивика мобилитас, ја започна денешната  работилница (21.2.2018) „Мерење и комуницирање на општествената промена која ја предизвикувате“.  На работилницата учествуваа […]

Вести од грантисти

Тендери со една понуда

Ниската конкуренција на тендерите е еден од најзначајните индикатори за слабостите на системот на јавни набавки во земјава. Просечниот број на понудувачи во последните неколку години изнесува 2,9. Она што дополнително загрижува е уделот на тендери на кои имало само една понуда. На ниво на Влада и Собрание, просечниот удел на тендери со една понуда […]