x
Мени

Дали знаеме какви општествени промени предизвикуваме?

„Вие доаѓате од различни организации и допирате до комплетно различни целни групи. На различен начин зборувате за вашата организација со пријател, со донатор или со претставник на владина институција.“ Со ова, Сајмон Форестер, меѓународниот експерт на Цивика мобилитас, ја започна денешната  работилница (21.2.2018) „Мерење и комуницирање на општествената промена која ја предизвикувате“.  На работилницата учествуваа […]

Вести од грантисти

„Youth Friendly City“ прашалник

Дали вашата општина е пријателски настроена кон младите? Дали во вашата општина има локална стратегија, дали има локален младински совет? Дали……? За Младински сојуз Крушево да ja мапира вашата општина и колку истата е пријател на младите луѓе, сите заинтересирани можат да го пополнат „Youth Friendly City“ прашалникот на следниов линк. На овој начин самите граѓани […]